Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie zbrodni hitlerowskich pope��nionych w gminach Grabki, Szczytniki, Stopnica, Potok w powiecie stopnickim. Protoko��y przes��uchania ��wiadk��w, wykaz zbrodni, korespondencja, kwestionariusze o egzekucjach i grobach masowych]
No results