Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta G����wne Prokuratora w sprawie zbrodni przeciwko ludzko��ci polegaj��cej na zab��jstwie przez rozstrzelanie Wiktorii Turek, Heleny Turek, Stefani Pietruszczak, Haliny Pietruszczak i Zuzanny Pietrucha pope��n. W dniu 02.09.1944 r we wsi Huta Podg��rna przez ��o��nierzy niest. jedn. niemieckiej]
No results