Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta G����wne Prokuratora w sprawie zamordowania we wsi Pecyna Nowa gmina D��ugosiod��o, w po��owie sierpnia 1944 Franciszka Sobotki przez ��o��nierza niemieckiego]
No results