Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. ��wiadek informuje, ��e rozstrzeliwano tam ludzi bez powodu.]
No results