Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. ��wiadek informuje, ��e mie��ci��o si�� tam prezydium policji niemieckiej, a na tamtejszym placu rozstrzeliwano Polak��w.]
No results