Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszkanki domu przy ul. Hutniczej 17 na Targ��wku. Niemcy rozstrzelali m����czyzn z tego budynku, ��wiadek podaje nazwiska zabitych.]
No results