Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca Ruczynowa. Opowiada o aresztowaniach na terenie wsi. Pierwszy raz aresztowano cz��owieka podejrzanego o komunizm, zosta�� wys��any do Auschwitz. Drugi raz aresztowania dokona��a policja granatowa. Aresztowanego r��wnie�� wys��ano do Auschwitz, gdzie zmar��.]
No results