Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny, kt��ry ukrywa�� si�� na strychu ko��cio��a ��w. Antoniego, przy Ogrodzie Saskim. ��wiadek opowiada o kilkakrotnym niszczeniu i podpalaniu ko��cio��a przez Niemc��w oraz o profanacji grob��w.]
No results