Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny dotycz��ce aresztowania jego syna w ��apance w Warszawie. ��wiadek opowiada o staraniach o uwolnienie syna, ostatecznie jednak nie uzyska�� o nim ��adnych pewnych informacji. Relacjonuje r��wnie�� zaj��cie na Polu Mokotowskim, gdzie Gestapo i w��asowcy zabili m��odego Polaka.]
No results