Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, mieszkanki Brze��cia. 11 listopada 1943 r. do wsi przyjechali Niemcy ubrani po cywilnemu, zabrali jej m����a i rozstrzelali go.]
No results