Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety wi��zionej w KL Auschwitz, dotyczy transport��w dzieci w 1944 r. ��wiadek by��a zatrudniona w magazynie, w kt��rym gromadzono rzeczy zabrane przyby��ym na ��mier��.]
No results