Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie je��ca wojennego, kt��ry przebywa�� w obozie w Szepiet��wce. M����czyzna opisuje ob��z i obozowe ��ycie oraz stosunek w��adz NKWD do je��c��w.]
No results