Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����czyzny zabitego przez Niemc��w z powodu przynale��no��ci do organizacji podziemnej. Jego cia��o zakopano w ogrodzie. W jego zabudowaniach Niemcy przeprowadzili rewizj�� w poszukiwaniu broni.]
No results