Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce kieleckiego getta, w kt��rego s��siedztwie przes��uchiwana mieszka��a. S��ysza��a ona, ��e Niemcy rozstrzeliwali przebywaj��cych w nim ��yd��w.]
No results