Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce Luise Danz, kt��ra bi��a wi����niarki bez najmniejszego powodu, kopa��a je, nie przepuszcza��a najmniejszej okazji ku temu. Zeznaj��ca nadmienia, ��e zachowanie Danz pogorszy��o si��, ��e po przeniesieniu jej z obozu pracy w fabryce Oskara Schindlera do KL Plaszow.]
No results