Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie cz��onka komisji ekshumacyjnej. Przes��uchiwana uczestniczy��a w ekshumacjach przeprowadzonych w dawnym wi��zieniu przy zbiegu ulic G��siej i Zamenhoffa. Na miejscu znajdowa��o si�� krematorium, prochy oraz wiele zw��ok ��yd��w z getta i powsta��c��w warszawskich.]
No results