Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��cy zosta�� aresztowany 26 sierpnia 1940 r. za awantury i zatargi z komsomolcami. Trafi�� do wi��zienia w Grodnie, a nast��pnie do obozu przej��ciowego w Mi��sku i do oboz��w rob��t przymusowych rob��t w g����bi ZSRS. Opisuje warunki ��ycia i pracy. Zosta�� zwolniony na mocy amnestii.]
No results