Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca sp��dzi��a Powstanie Warszawskie w budynku zaj��tym przez zgrupowanie powsta��c��w pod dow��dztwem ���Harnasia���. Ostatecznie zosta��a wysiedlona i by��a ��wiadkiem jednego morderstwa.]
No results