Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zes��aniec w wieku m��odym, z zawodu rolnik. Zosta�� wywieziony podczas Drugiej deportacji wraz z rodzicami do Kazachstanu.]
No results