Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z pacyfikacji Marymontu podczas Powstania Warszawskiego. Dnia 14 wrze��nia 1944 r. na ����danie Niemc��w zeznaj��ca musia��a wraz z innymi cywilami opu��ci�� piwnic��, w kt��rej si�� schroni��a. Grupa ta zosta��a w��wczas ostrzelana, wskutek czego wiele os��b zgin����o. Kobiecie i kilku osobom uda��o si�� ukry��, ale kilka godzin p����niej na ul. Gda��skiej natkn��li si�� na patrol niemiecki, kt��ry tak��e zacz���� do nich strzela�� bez ostrze��enia. Zeznaj��ca usz��a z ��yciem, a 26 wrze��nia, po wr��czeniu ��ap��wki w��asowcom, zosta��a przez nich wyprowadzona z terenu miasta.]
No results