Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z pacyfikacji Marymontu podczas Powstania Warszawskiego. ��wiadkowi uda��o si�� prze��y�� egzekucj�� dokonywan�� 14 wrze��nia 1944 r. pod domem na ul. Marii Kazimiery 29, pomimo wielokrotnych postrzele��. Po odej��ciu plutonu egzekucyjnego pewien ��o��nierz niemiecki pom��g�� ��wiadkowi dosta�� si�� do budynku Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, gdzie przytrzymywano niewymordowan�� ludno����.]
No results