Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z egzekucji, jakiej dokonano na mieszka��cach ul. Hutniczej 17 i Ziemowita 42 za kar�� po nieudanej pr��bie powstania, kt��ra mia��a miejsce w pobli��u.]
No results