Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownika Arbeitsamtu, kt��ry mieszka�� przy szkole przy ul. Skaryszewskiej 8, gdzie znajdowa�� si�� ob��z przej��ciowy dla os��b wywo��onych do pracy w Rzeszy. ��wiadek zeznaje na temat transport��w, procedur wyw��zki, warunk��w pracy wywiezionych. Przed samym powstaniem przeni��s�� do piwnicy swojego domu listy transportowe os��b wys��anych z ��apanek do Niemiec od pocz��tku 1939 do lipca 1944 r.]
No results