Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownicy Szpitala Malta��skiego. Opisuje ona wyp��dzenie chorych, rozstrzeliwania ludno��ci cywilnej i powsta��c��w, podpalanie domostw, wyp��dzanie ludno��ci do ko��cio��a ��w. Wojciecha.]
No results