Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety, kt��rej syn, kapral Wojska Polskiego, zosta�� wzi��ty do niewoli we wrze��niu 1939 r. w ��ywcu, jednak uda��o mu si�� uciec i przyjecha�� do Warszawy. W 1943 r. zosta�� aresztowany za dzia��alno���� konspiracyjn��. By�� wi��ziony najpierw na Pawiaku, a potem w wi��zieniu mokotowskim, gdzie zosta�� zabity w czasie masakry na pocz��tku Powstania Warszawskiego.]
No results