Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety, kt��rej rodzina w czasie powstania zosta��a zabrana przez gestapowc��w do siedziby Gestapo w al. Szucha.]
No results