Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja jednej z wi����niarek przebywaj��cej na Pawiaku od sierpnia 1942 do kwietnia 1943 r., wywiezionej nast��pnie do Auschwitz. ��wiadek opisuje ��ycie na Pawiaku oraz zbrodnie dokonywane przez Niemc��w w czasie przes��ucha��.]
No results