Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca syna zeznaj��cej, Zdzis��awa Truchlewskiego, cz��onka XIII Dru��yny Zawiszy, kt��ra zosta��a rozbita przez Niemc��w w 1942 r.]
No results