Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, mieszkanki w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego domu przy ul. ��w. Wincentego 42 na Br��dnie. Niemcy zatrzymali wszystkich m����czyzn z pobliskich kamienic, w tym jej m����a i syna, a nast��pnie rozstrzelali ich 2 sierpnia 1944 r. na Cmentarzu Br��dnowskim. Po pewnym czasie Niemcy zezwolili rodzinom na zabranie cia�� rozstrzelanych ze wsp��lnej mogi��y i ich osobny poch��wek.]
No results