Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka z rabunk��w i zniszcze�� dokonanych przez ��o��nierzy niemieckich w pa��dzierniku 1944 r. na kolonii oficerskiej le����cej na wprost fortu Mokot��w. ��wiadek opisuje te�� rabunki dokonywane w tym czasie przez kolejarzy i ��o��nierzy niemieckich na Dworcu G����wnym i w Al. Jerozolimskich.]
No results