Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka ukrywaj��cego si�� z rodzin�� w piwnicach budynku przy ul. Okopowej 55a o przeprowadzanych przez Niemc��w i ���Ukrai��c��w��� codziennych egzekucjach i paleniu zw��ok na tym terenie od ko��ca sierpnia do ko��ca wrze��nia 1944 r.]
No results