Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o zachowaniu Niemc��w w stosunku do Szpitala Ujazdowskiego i jego funkcjonowaniu na pocz��tku wojny, gdy by�� bombardowany we wrze��niu 1939 r., i w 1940 r., gdy wywieziono z niego wszystkich rannych oficer��w, oraz w czasie i po Powstaniu Warszawskim, gdy zosta�� podpalony i by�� parokrotnie ewakuowany.]
No results