Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o walkach w okolicach ul. Gda��skiej. Kobieta mieszka��a w domu przy ul. Gda��skiej 4a b��d��cym przez jaki�� czas w r��kach powsta��c��w. Nie by��a naocznym ��wiadkiem mordu w tzw. Pekinie przy ul. Gda��skiej 4. Wraz z grup�� ludno��ci cywilnej zosta��a wyprowadzona z ul. Gda��skiej na ul. Kaskadow��, gdzie do����czy��a do chorego m����a, z kt��rym ostatecznie wywiezion�� j�� do obozu w Pruszkowie.]
No results