Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o nalocie bombowym na ��oliborz z 14 lub 15 wrze��nia 1944 r., w kt��rym zgin����a cz������ jego rodziny, w tym matka, siostra i szwagier, a kilku pozosta��ych krewnych zosta��o rannych. M����czy��nie uda��o si�� prze��y�� egzekucj�� na podw��rku domu przy ul. Bytomskiej 3, a pi��ciu dniach ukrywania si�� przedosta�� si�� na tereny kontrolowane przez powsta��c��w. Do kapitulacji ��oliborza ��wiadek przebywa�� na terenie fortu w parku ��oliborskim. Ostatecznie zosta�� wywieziony do obozu w Pruszkowie.]
No results