Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��ony profesora Politechniki Warszawskiej aresztowanego w czasie Powstania Warszawskiego, poniewa�� inteligencja zosta��a oskar��ona o jego wywo��anie.]
No results