Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany zosta�� internowany we wrze��niu 1939 r. przez Litwin��w, po wkroczeniu Sowiet��w zes��ano go w g����b Rosji. By�� w Kozielsku, a p����niej w Griazowcu. Tam ci����ko pracowa�� i dotrwa�� do paktu Sikorski���Majski, nast��pnie uda�� si�� do Armii Polskiej.]
No results