Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany dosta�� si�� do niewoli sowieckiej 17 wrze��nia 1939 r. w okolicach Trembowli. Najpierw zosta�� zabrany do obozu przej��ciowego w Kamie��cu Podolskim, potem do Kozielszczyzny, Krzywego Rogu i Uchti��em��agu. W sierpniu 1941 r. wst��pi�� do Armii Polskiej formuj��cej si�� w Tockoje.]
No results