Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana zeznaje, ��e zosta��a pobita, cz������ jej wnuk��w zosta��a rozstrzelana, a p����niej prawie ca��a jej rodzina zosta��a powieszona w Ro��kach.]
No results