Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Powstaniec ochotnik opisuje sw��j szlak bojowy na Ochocie. Po wycofaniu si�� jego oddzia��u z walk, ju�� bez opaski przedar�� si�� do swojego domu, ostatecznie trafi�� na Zieleniak, gdzie pomaga�� rannym i pali�� zw��oki zmar��ych. Zeznanie zawiera makabryczny opis kremacji zw��ok w piwnicy domu przy ul. Gr��jeckiej 20b.]
No results