Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis egzekucji dokonanej 5 sierpnia 1944 r. przez ���Ukrai��c��w��� w piwnicy domu przy ul. Gr��jeckiej 24. Zgin����o w niej 37 m����czyzn. ��wiadek po wyzwoleniu Warszawy uda�� si�� na miejsce zbrodni w celu odnalezienia cz��onk��w swojej rodziny.]
No results