Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Ojciec wspomina syna, kt��ry wyszed�� z domu i nie wr��ci��. Jako partyzant poleg�� ze swoimi kolegami broni. Ojciec dowiedzia�� si�� o jego ��mierci dopiero po miesi��cu.]
No results