Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Mieszkanka Sum, kt��ra po wybuchu wojny sp��dzi��a dwa tygodnie w tym mie��cie, opisuje walki, ostrza��y i niszczenie infrastruktury cywilnej.]
No results