Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Mieszkanka Mariupola, kt��ra miesi��c sp��dzi��a w strefie dzia��a�� wojennych, opisuje ostrza��y w wyniku kt��rych straci��a dom, niszczenie infrastruktury cywilnej, rabunki i trudne warunki bytowe.]
No results