Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Mieszkaniec miasta Rubi��ne, kt��ry sp��dzi�� 3 tygodnie w strefie dzia��a�� bojowych, opisuje ostrza��y, niszczenie infrastruktury miejskiej i straty ludzkie. Przez teren Rosji i pa��stw ba��tyckich wyjecha�� do Polski.]
No results