Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = List kobiet, kt��rych brat, urz��dnik Konsulatu Polskiego w Olsztynie, zosta�� wywieziony i zamordowany w obozie koncentracyjnym Hohenbruch.]
No results