Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = List dra Stefana Tarnawskiego do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. Opisuje on w nim system sanitarny, podaje liczb�� szpitali i liczebno���� personelu medycznego na Starym Mie��cie. Do nocy z 1 na 2 wrze��nia 1944 r. ��wiadek kierowa�� kilkoma szpitalami, m.in. na D��ugiej 7 ��� do momentu ewakuacji kana��ami do ��r��dmie��cia. O mordach na rannych, kt��re odby��y si�� w szpitalach Starego Miasta, wie z opowie��ci.]
No results