Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Gniazdk��w dokonanym 18 stycznia 1944 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Zamordowano sze���� os��b.]
No results