Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy egzekucji 13 Polak��w dokonanej w Skorzeszycach 13 sierpnia 1944 r. Jedna osoba zosta��a powieszona, a pozosta��e rozstrzelano.]
No results