Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kr��tki kwestionariusz dotycz��cy wywiezienia ��wiadka wraz z rodzin�� do p����nocnego Kazachstanu. Tam w brutalny spos��b przes��uchiwano uwi��zionych i pr��bowano wymusi�� na nich przyznanie si�� do winy.]
No results