Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Internowany. Zosta�� internowany na Litwie i skierowany do pracy. Po zaj��ciu Litwy przez Armi�� Czerwon�� wywieziony do jenieckich oboz��w w Rosji. Po zwolnieniu w 1941 roku wst��pi�� w szeregi Armii Polskiej.]
No results